پروانه کسب سیار

پروانه کسب سیار

  • دوشنبه ۰۱ اردیبهشت

احتراما به اطلاع کلیه وانت داران محترم میرساند اشخاصی که قصدحمل کالا در سطح شهر را دارند و جهت بهره مندی از هرگونه خدماتی که از سوی اتحادیه کشوری اعلام میگردداستفاده نمایند طبق ماده3 قانون نظام صنفی و تاکید دبیر هیات عای نظارت ایران الزاما باید از اتحادیه مربوطه پروانه کسب سیار دریافت نمایند در غیر اینصورت طی هماهنگی های آتی با راهور استان از توقف آنها در ایستگاه های تعیین شده حمل بار در سطح شهر  جلوگیری خواهد شدلذا جهت اقدامات لازم برای دریافت پروانه سیار و مجوز کار به اتحادیه دفاتر تاکسی تلفنی و وانت بار شهرستان ارومیه مراجعه نمایند.

اردس :بلوار رسالت روبروی پاسگاه 11

تلفن : 04432376023

04432376024