فراخوان برای مقابله با فعالیت تاکسی اینترنتی

فراخوان برای مقابله با فعالیت تاکسی اینترنتی

  • چهارشنبه ۰۹ خرداد

با سلام  خدمت مدیران تاکسی تلفنی های تحت پوشش اتحادیه و سازمان تاکسیرانی .

همکاران محترم اتحادیه تاکسی تلفنی جهت مقابله با فعالیت تاکسی اینترنتی ها که هر روز به تعداد آنها افزوده می شود در طی یک ماه مطالعاتی در این رابطه به نتیجه ای رسیده ایم که میتوان فعالیت اینها را محدود نمود و در آمد تاکسی تلفنی ها و رانندگان موجود را افزایش داد .

لذا قبل از عملیاتی نمودن این طرح جهت ارائه نظر و بررسی طرح موجود به اتحادیه مراجعه نماید تا با همفکری و بهره جستن از تجارب مدیران محترم موفق عمل نمایم.

 

هادی رضائی رئیس اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه و تاکسی تلفنی