عید غدیر بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد

عید غدیر بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد

  • پنجشنبه ۱۶ مرداد

نام علی : عدالت — راه علی : سعادت — عشق علی : شهادت — ذکر علی : عبادت — عید علی : مبارک

«عید غدیر بر تمام مسلمانان جهان مبارک باد»