عقد قرارداد با شرکت آلتین کارت

عقد قرارداد با شرکت آلتین کارت

  • شنبه ۲۹ تیر

اتحادیه تاکسی تلفنی و وانت بار ارومیه:

با سلام: 

 
.اتحادیه با شرکت آلتین کارت با تخفیف ویژه عقد قرارداد نموده برای تهیه کارت خرید تخفیفی به اتحادیه مراجعه نمایید