سهمیه سوخت

سهمیه سوخت

  • دوشنبه ۰۱ اردیبهشت

با سلام

به اطلاع کلیه مدیران اژانس میرساند طبق دستور دبیر هیات عالی نظارت  ایران جهت دریافت سهمیه سوخت رانندگان تحت پوشش خود و بروز رسانی لیست قبلی در سامانه ایرانیان اصناف تا مورخه 10/2/99 به اتحادیه های شهرستان خود مراجعه نمایید تا اتحادیه بتواند اخرین مهلت که تا مورخه 15/2/99 میباشد مراحل ویرایش و ارسال سی دی مربوطه به مدیریت سوخت کشور را به موقع انجام دهد در صورت عدم همکاری عواقب به عهده مدیر آژانس میباشد