جلسه انلاین جناب آقای دکتر رزم حسینی وزارت محترم  صمت

جلسه انلاین جناب آقای دکتر رزم حسینی وزارت محترم  صمت

  • شنبه ۱۲ مهر

باسلام  
به اطلاع کلیه همکاران محترم میرساند  که جناب آقای دکتر رزم حسینی وزارت محترم  صمت از ساعت 21 الی 22 مورخه 99  /7/11 روز جمعه  مهمان گروه  واتساب روسای اتحادیه آژانس  های تلفنی سراسر کشور جهت رفع مشکلات  این قشر زحمتکش حضور داشتند این حقیر نیز خادم شما در اتحادیه ارومیه  از جانب همکاران محترم مشکلات را به وزیر محترم اعلام نمودم که عمده مشکلات  ما دوگانگي مدیریت در امورات آژانس ها از سوی اتحادیه های صنفی  و شهرداریها  میباشد - بیمه تامین اجتماعی  رانندگان  - کارت سوخت  رانندگان  - دوگانه سوز کردن خودرو های آژانس  بصورت رایگان طبق بخشنامه مدیریت سوخت جایگزین بود به سمع نظر وزیر محترم رساندم امید است با پیگیری جدی کلیه روسای محترم  ایران به نتیجه مطلوبی برسیم که شرمند این قشر زحمتکش جامعه نشویم که به بنده اعتماد نموده و بعنوان نماینده خود انتخاب نمودن

@etehadiye_urmiya  

ئیس اتحادیه هادی رضائی