تمدید اعتبار پروانه کسب

تمدید اعتبار پروانه کسب

  • چهارشنبه ۱۲ شهریور

اطلاعیه  
کلیه همکارانی که اعتبار پروانه کسب شان  به اتمام رسیده در اسرع وقت  نسبت به تمدید پروانه اقدام نمایند . در غیر اینصورت  خود به خود از سامانه ایرانیان اصناف  حذف و هرگونه خدمات  ارایه شده به رانندگان معرفی شده از آژانس مربوطه ابطال میگردد موضوع را  جدی گرفته و اقدام نمایید.


 رئیس اتحادیه هادی رضائی