تبریک دهه فجر

تبریک دهه فجر

  • شنبه ۱۱ بهمن

مسیحا نفسی، احیاگر نفوس شد و حیات این ملت را جانی تازه بخشید

«روح خدا» بود که در جان افسرده مردم دمیده شد

حنجره های داوودی، در رهگذر باد و چشم انداز آفتاب و در موج خون و شط شهادت، سرود فجر حقیقت را سرداد

امام آمد، نشسته بر بال فرشتگان امام در پیام خدایی اش در شهید آباد «بهشت زهرا»، در «صور انقلاب» دمید و مردم را در عرصه های حق و محشر نهضت جان بخشید

«صبح صادق» انقلاب بود

ایام الله دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، بر فجر آفرینان و حق طلبان ایران اسلامی مبارک باد!