تامین خودروهای مورد نیاز آژانسهای تحت پوشش  اتحادیه تاکسی تلفنی و وانت بار کلانشهرارومیه

تامین خودروهای مورد نیاز آژانسهای تحت پوشش اتحادیه تاکسی تلفنی و وانت بار کلانشهرارومیه

  • شنبه ۰۸ خرداد

هادی رضائی رئیس اتحادیه تاکسی تلفنی و وانت بار و رسته های وابسته کلانشهر ارومیه برای تامین خودروهای مورد نیاز آژانسهای تحت پوشش امروز در مصاحبه ای خبر خوبی برای مسافر برهای شخصی داشت.

ایشان اعلام نمودند کلیه مسافربرهای شخصی که در سطح شهر با هزاران مشکل فعالیت مینمایند در صورت مراجعه به اتحادیه و فعالیت در آژانس های تحت پوشش ارومیه میتوانند از خدمات دریافت مبلغ مابه التفاوت سهمیه سوخت و دوگانه سوز نمودن خودروها با یارانه دولتی استفاده نمایند .

هادی رضائی رئیس اتحادیه تاکسی تلفنی و وانت بار و رسته های وابسته کلانشهر ارومیه

جهت ثبت نام به آدرس ارومیه ،بلوار رسالت ،رو بروی کلانتری ۱۱ ،اتحادیه تاکسی تلفنی و وانت بار ارومیه مراجعه نمایند. ارجعیت با اشخاصی است که تا پایان  خرداد ماه تکمیل پرونده نمایند.
( روابط عمومی اتحادیه تاکسی تلفنی و وانت بار کلانشهرارومیه )