بیان مشکلات اتحادیه آژانس های تلفنی و رسته های وابسته توسط رئیس اتحادیه جناب آقای هادی رضائی درملاقات حضوری محضر استاندار محترم آذربایجان غربی جناب آقای دکتر شهریاری

بیان مشکلات اتحادیه آژانس های تلفنی و رسته های وابسته توسط رئیس اتحادیه جناب آقای هادی رضائی درملاقات حضوری محضر استاندار محترم آذربایجان غربی جناب آقای دکتر شهریاری

  • یکشنبه ۲۷ مرداد

بیان مشکلات اتحادیه آژانس های تلفنی و رسته های وابسته توسط رئیس اتحادیه جناب آقای هادی رضائی درملاقات حضوری محضر استاندار محترم آذربایجان غربی جناب آقای دکتر شهریاری و طی گزارش کتبی جهت رفع مشکلات این صنوف به استحضار استاندار ارائه گردید